Huhtikuun loppupuolella tuli ilahduttava tieto - Juniori sai toisen niistä vapautuvista paikoista kielellisessä pienryhmässä. Siltä istumalta soitin kyseiseen päiväkotiin ja sovin tutustumisajan sinne. Viikon päästä päästiinkin tutustumaan ryhmään ja päiväkotiin. Kaksituntia juttelimme ryhmän toiminnasta ja seurasimme sivusta miten Juniori sopeutui ryhmään.

Ryhmässä on käytössä tukiviittomat ja kuvat normaalin puheen lisäksi. Lapsia ryhmässä on 12/13, joista 5 tarvitsee tukea puheen kehitykseen ja 8/9 lasta on täysin terveitä lapsia. Aikuisia on 3.

Perheemme elämäkin helpottaa osittain uuden päiväkodin alettua, sillä puheterapia siirtyy pidettäväksi päiväkodilla, jossa nykyinen puheterapeutti käy kerran viikossa opettamassa jokaista tukea tarvitsevaa lasta. Päiväkotimatka puolestaan hankaloituu, entisen naapuritalon päiväkoti kun vaihtuu kilometrin päässä olevaan, joten vientiin menee enemmän aikaa, mutta siinä olimme valmiita joustaan Juniorin parasta kun haluamme.