Nyt tuli postissa kaksisivuinen yhteenveto foniatrin käynniltä. Tuttua tekstiä jotakuinkin kaikki mitä paperissa luki. Sieltä tosin selvisi mitkä verikokeet Juniorista otetaan, kun sinne saakka ehditään käymään ja ne kuulosti äidin korvaan kamalalta. Foniatri tosin sanoi jo lähetettä tehdessä, että ei usko sieltä mitään löytyvän, mutta silti epäilyt kehitysvammaisuuden suuntaa ja kromosomihäiriöihin kuulostaa kestä tahansa äidistä ja isästä aivan kamalalta vaikka kysymyksessä on aivan rutiinit kokeet diagnooseja selvitellessä. Täytyy nyt toivoa, että ne tosiaan on kunnossa meidän Juniorin osalta, kuten foniatria niin hieman meille vihjasi.

Mutta diagnoosikin siittä paperista selvisi. Tarkennusta kuulemma tulee ajan kanssa, kun selvittelyt ja testit on saatu tehtyä, mutta tässäpä ne sit on kirjallisesti.

641459.jpg

Dyspraxia = Motoristen toimintojen kehityksellinen koordinaatiohäiriö eli aivoperäinen vaikeus suorittaa tiettyjä liikkeitä tai liikesarjoja. Häiriöt ilmenevät poikkeuksellisena kömpelyytenä, johon ei liity älyllistä jälkeenjääneisyyttä, kömpelyyttä selittävää aistivammaa tai neurologista häiriötä. Häiriöitä on 2–5 %:lla lapsista. Motorinen kömpelyys liittyy usein tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöön (ADHD).

Dysarthria = keskus- tai ääreishermoston vauriosta johtuva puhe- ja ääntämishäiriö (lievempi kuin anartria)