Vihdoin jaksan siis kirjoittaa, mitä papereissa suunnilleen sanottiin, jotka alkuviikosta kolisi postilaatikkoon.

Ensinnäkin oli kesäkuisista puheterapiakäynneistä A4 pituinen yhteenveto. Siinä lyhkäisyydessään oli seuraavaa:

"Tavanomaisesti kontaktissa ja yhteistyö sujuu erittäin hyvin. Iän mukaisesti keskittyvä ja tarkkaavaisuus kuuteluun hyvä. Kommunikaatiovalmiudet hyvät."

Puheenymmätämistestissä saanut 53/67 oikein.

"Puheilmaisu on huomattavan epäselvää ja vieraalle vaikea ymmärtää. Puheilmaisu on lausetasoita, lauseet lyhyitä ja taivuttelee sanoja. Vaikeudet selvästi painottuvat äännesysteemiin ja äänteiden tuottamiseen. Yksittäiset sanatkin ovat välillä vaikeasti tunnistettavissa. Vokaalivarasto ei ole vielä täysin vakiintunut ja erityisesti välivokaalit /E/ ja /I/ vaikeista tuottaa (useimmiten pyöristyvät > U, O tai Y, Ö)."

"Tarvitsee puhetta tukevia keinoja (viittomat, kuvat). Myös säännöllinen puheterapia erittäin tarppeellista."