Kuntoutusneuvottelun lähes A4-kokoinen yhteenvetokin tuli myöskin samalla postissa. Siinä oli lyhkäisyydessään kerrottu mitä kuntoutusta on Juniorin kanssa tehty (viittomat, kuvat, uusi päiväkoti, puheterapia, board maker ohjelman lainaus kotiin).

Lisäksi siinä oli sairaalan taholta kuntoutussuunnitelma tulevalle vuodelle kirjattuna.
Mm. seuraavat asiat lueteltiin suunnitelmassa: Kielellisessä pienryhmässä jatkaminen, puheterapian jatkaminen, viittomien opetusta vanehemmille lisää, suositus sopeutumisvalmennuskurssista, korotetun hoitotuen hakeminen... eli juurikin niitä mistä täällä olen jo aikaisemmin kirjoittanutkin.