Samana päivänä tuli postia myös päiväkodista. Saimme nimittäin kuntoutusneuvottelun yhteenvedon kirjalllisena. Itse en ollut silloin tilaisuudessa mukana, joten oli ihan kiva nähdä mitä siellä oli juteltu isännän ja asiantuntijoiden toimesta.

Mitään uutta ei nyt käynyt paperista esiin. Erilaisia tukitoimia jatketaan päiväkodissa, puheterapiassa ja kotona. Tavoitteena on mm seuraavia juttuja harjoitella puheentuoton tukemiseksi sekä hienomotoriikan lisäämiseksi...