Viikolla tuli Sopeutumisvalmennuskurssilta palaute Juniorista ja siellä oli ihan hyvää palautetta. Oli ilahduttavaa huomata, että sittenkin Juniori käyttää korvaavia kommunikointi menetelmiä muiden kanssa, vaikka kotona niiden käyttö on aika laiskaa, sillä kotona ymmärretään hänen puhettaan aika hyvin.

Aikaisemmihn on ollut joka paikasta palaute, että viittomien hallinta on Juniorilla huonoa ja käyttö erittäin vähäistä, mutta nyt palauttessa luki seuraavaa:

"...  ilmaisi itseään yksittäisin sanoin ja lyhyin lausein. Puhe oli erittäin epäselvää äännekorvautumisista johtuen. Hän käytti kerronnassaan omaa kuvakansiota aikuisen ohjatessa kansion käyttöön. JUNIORI käytti spontaanisti kurssilla myös viittomia puheen tuoton tukena.Hän hallitsi hienosti perusvärit ja yläkäsitteet."

"... Poika viittoi tarvittaessa spontaanisti (esim. etsiessään jotain tiettyä tavaraa, jota ei muuten osannut nimetä/jonka nimi ei tullut mieleen). Hän toisti viittomia oikein mallin mukaan. JUNIORI omaa selvästi viittomavarastoa. Ryhmätilanteissa hän käytti kansotaan ja sen sisältämiä kuvia hyvin."