Toimintaterapeutilta tuli eilen postissa sitten kirjallinen palaute, Aika nopeata mielestäni, yleenäs näitäkin papereita saa odotella aika kauan.

Pääpiirteissään siinä luki tämä.
- tulee jännittyneenä, mutta iloisena terapiaan
- puhuu vähän, yrittää selvitä viittomalla ja osoittelemalla
- toimii hätäisesti, jos toiminta ei ole mieluinen ja näihin tilanteisin tarvii paljon tukea terapeutilta (hienomotoriset toiminnot)
- karkeamotorisissa tehtävissä vaikuttaa ketterältä
- kynää pitää spontaanisesti nyrkissä ja saksilla leikkaaminen hankalaa - ote ei pysy, eikä hahmota miten saksien ja paperin pitäisi olla toisiinsa nähden
- muotojen jäljentäminen hyvin vaikeaa, pisteet keskitasoa heikompia
- käden motorista koordinaatiota vaativat tehtävät hyvin vaikeita
- visuaalisen hahmottamisen osiossa hyvin korkeat pisteet
- vaikea käsitellä monenlaista aistitietoa (kuulo-, näkö-, tuntoaistimusten sekä moniaistikanavainen käsittely) . Vaikeudet näkyvät tarkkaamattomuutena/häiriöherkkyytenä, rekisteröinnin heikkoutena sekä vaikeuksina hinomotoriikassa/hahmottamisessa.

Lopuksi oli vielä seuraava suositus.
1533670.jpg