Päiväkodin oli jälleen aika kirjoitella palautetta Juniorista Foninpolille.

Tuttua teksitiä siellä oli, joka kertoi ihan selvästi Juniorista. Arvioitavia alueita oli puheilmaisu, kontakti- ja vuorovaikutustaidot, puheenymmärtäminen, toiminnan tarkkaavaisuus, keskittyminen, hieno- ja karkeamotoriikka, mieluisat toiminnot, vahvuudet, yksilöllinen ohjaus ja tuki sekä arvio tuen tarpeesta.

1244724468_img-d41d8cd98f00b204e9800998ekuva

Taasen alkaa jännittämään, mitä Foniatri tällä kertaa keksii. Tuleeko uusia diagnooseja ja antaako samat terapiat suositukseensa. Kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että terapiat jatkuvat kuten ennenkin, jos vain mahdollista, niin puheterapiaa pitäisi vielä entisestään lisätä, saa nähdä miten käy.