Kiitän onneani, että olen dysfasialiiton jäsen, sillä se antaa dysfasian tiimoilta lakipalveluita sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Jotta kaikki ei menisi eilen kirjoittamani sopeutumisvalmennuskurssin kanssa hyvin, niin onhan siellä yksi taho, joka laittaa kapuloita rattaisiin... mun työpaikka!!! Tai ainakin mun lähin esimies. Hän kun ei halua antaa mulle palkatonta virkavapausta kurssin ajaksi. Sopeutumisvalmennuskurssi on kuitenkin meidän perheelle lakissäteistä kuntoutusta,

(sopeutumisvalmennuksesta säädetään vammaispalvelulaissa (380/1987, lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksessa (1015/1991), Kelan kuntoutuslaissa (566/2005) sekä tapaturma- ja liikennevakuutuskuntoutusta koskevissa laeissa (625-626/1991)

joten pätin ottaa itseäni niskasta kiinni ja härkää sarvista ja laitoin asian tiimoilta sähköpostia asianajajalle kysyäkseni oikeuksistani...

Nyt sitten meilenkiinnolla odottelen, mitä hän vastaa minulle. Kurssille kun meinaan jokatapauksessa päästä :-D