Dysfasiasta tietoa:Ulla Hyytiäinen-Ruokokoski

DIAGNOOSINA DYSFASIA
Opas kielihäiriöisen lapsen vanhemmille

 

 (toim.) Timo Ahonen, Tuija Aro, Tiina Siiskonen & Ritva Ketonen 

 JOKO SE PUHUU?
- Kielen kehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa.
 

 (Toim.) Timo Ahonen - Tiina Siiskonen - Tuija Aro 

 SANAT SEKAISIN
 Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä.
 

 

 

(toim.) Tuija Aro, Tiina Siiskonen ja Timo Ahonen 
 
YMMÄRSINKÖ OIKEIN?
Kielelliset oppimisvaikeudet nuoruusiässä.